Tema Jarl AB - MJ Massage & Friskvårds behandling av personuppgifter.

Team Jarl AB - MJ Massage och Friskvård hanterar personuppgifter så som:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress                        
 • E-post
 • Telefonnummer/mobilnummer 

Avseendet med insamlingen av dessa personuppgifter är:

 • att kunna föra journal (som massageterapeut av Branschrådet Svensk Massage är jag som terapeut ålagda att föra journal.)
 • För fakturering
 • Marknadsföring
 • För att kunden ska kunna boka sina behandlingstider via bokningssidan Boka Direkt 

Delning av personuppgifterna

 • Det sker ingen delning av de insamlade uppgifterna från journalerna.
 • De som kommer åt uppgifter inom Bokadirekt är Team Jarl AB - MJ Massage & Friskvård som användare. På Bokadirekt har även support och receptionistpersonal tillgång till de uppgifter Du lämnat till Boka Direkt. Boka Direkt behandlar bara uppgifter på Team Jarl AB - MJ Massage & Friskvårds uppdrag. Team Jarl AB -MJ Massage & Friskvård ger bara tillåtelse till insyn i de lagrade uppgifterna hos Boka Direkt till Team Jarl AB - MJ Massage & Friskvårds ägare, samt då Boka Direkt behöver driftsäkra och buggsöka systemet

Säkerhet och skydd

 • Känslig information så som journaler finns bara i pappersformat och sparas inte elektroniskt
 • Adresser sparas elektroniskt för fakturering – de är lösenordskyddade så att obehöriga ej har tillgång till dem

Lagringstid

 • Journaler sparas år från år så länge kunden är aktiv. Journaler förstörs 12 år efter kundens sista besök/dvs avslutat sin behandling hos Team Jarl AB - MJ Massage & Friskvård. Journaler förvaras så att obehöriga ej har tillgång till dem.
 • Uppgifter som lämnats till Boka Direkt för att kunna boka behandling sparas i fyra år efter sista bokningen innan de raderas.